Osnivač društva Damir Ivšić upisan je u registar ovlaštenih revizora pod brojem 590. od 17.01.1998 godine.

Društvo je od Ministarstva financija dobilo odobrenje za obavljanje revizijskih usluga u rujnu 2004 godine

Iz područja revizije pružamo slijedeće usluge:

  • zakonske revizije financijskih izvješća,
  • revizije financijskih izvješća na zahtjev društava koja nisu zakonski obveznici obavljanja revizije,
  • revizija za posebne namjene,
  • kontrole poslovanja prilikom preuzimanja,
  • revizije osnivanja tvrtki i povećanja temeljnog kapitala,
  • procjene vrijednosti imovine i poslovanja,
  • porezno savjetovanje (porez na dobit, porez na dohodak, PDV).